12th December 2016

Geestelike Groei

9.10.2002

GeestelikeGroei

 

Ouderdomhetniks met G-Groeitedoennie

 

Verduidelikwatnormalegroei is ,vergelykdit met g-groei

Baba moetgroeiHeb5:11-14 en 1 Pet 2:2

As jyniegroeiniegaanjygeestelikdood

Spiritual growth is, The use of truth + Time = Spiritual growth

 

Prioriteitstoets :

 

Wanneerjy as jong Christen begin groeihetjybaiehulp en bystandnodig van medechristeneHeb10:25 , Jak 5:14,18 , Ef 6:19ekhetmiskien ‘n kleinsaadjiegeplant in jou , iemandandersgaandit help groei1Kor 3:6

Hou vas aan Jesus –Storie van die boot

Die mensemoetweetjy is ‘n kind van die Here Storie van die kamp

TipesChristeneTermostaatens.

 

 • Jygaan op stadiums begin twyfel, mensegaan met allerandepraatjieskomomjouteverwarEf. 5:6 , Kol. 2:8, 2Tim 3:12

 • jouomstandighede , jygaanbeproef word Jak 1:3

 • As jygetug word Heb 12:6,10
 • jougevoel, is ekwerklik ‘n christen ? Gal 3:26 , Joh 1:12

 • Paddas in die pypeMat 5:23,24
 • Verduidelik die trein

   

  Wat is geestelikegroei ?

   

  Waneerjy ‘n kind van die Here word moetjy begin na die menswat Jesus wil he datjymoetwees ,en dit is omdeur die krag van die HG meer en meersoos Jesus teword‘n sin volleomgang met God ,Sywoord ,Symensete he en onsdoel is omHomdaardeurteverheerlik.sodatanderdaarbykanbaat, dit is ‘n lewenslangeproses.

   

  Hoe vindgroeiplaas :

   

  Skakel in by ‘n groepgelowegesbybelstudiegroepHeb 10:25

  BemoedigmekaarThess :11 Stomp uit die vuur

   

  Wathetjouliggaamnodig ?

   

  VoedselAsemOefening

  VoedselWoord van God Storie van QE2

  AsemGlas met water Ef 4:22,24

  OefeningLeefdituit1Tim 4:7

  As ‘n plant groei dan dra dit vrugte:

   

  Die vrug van die Gees is Gal 5:22

  5 Begnsels van Geestelikegroei

 • Lees jouBybel
 • Gebed
 • Gemeenskap met anderChristene
 • Getuig
 • Gehoorsaamaan die wil van God
 •  

  Storie van afgrond, tonnel

   

 • Dit moet nie oorons self gaannie.Jesuswil in en deuronslewensdeurons monde praat.
 • Onsmoetmeersoos Jesus word Gal 4:19, 2Kor 3:18
 • Onsmoetalleswatniebetaamlik is vir ‘n Christen is nielos 2Kor.12:20 , Gal 4:19-21 , Kol 3:5&8 Jak 1:3 (jouounatuur)
 • Onsmoet as nuwemenseleweEf 4:22 , Ef 5:10 , Fil 4:8
 • H G gaanjou help Ef 1:18 -22, Ef 3:20
 • Onthou God se liefdevirjouEf 3:18 , Rom 8:35,39 , Jes 54:10
 •  
 •  

   

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags