13th December 2016

Sending

Waarom Sending ?

 

2 Kor. 5:14 .. Die liefde van Christus dwing my…

Alle gelowiges word , of behoort gedwing , of soos die 1953 Bybel vertaling dit stel ‘gedring’ te word deur die liefde van Christus om Hom te dien van die dag wat ons tot bekering kom tot ons eendag sterwe.

 

Ongelukiig het die grooter meerderheid Christene nie die vaagste benul of ‘n defnetiewe idée wat dit beteken om Jesus te dien nie .

 

Die betekenis van “Dwing”

Om voorentoe gedryf te word , Verplig wees om te doen.

In die ou Testament was jy verplig deur die Wet en in die nuwe Testament is jy verplig deur liefde. Wat het die grootste krag ?. Ek glo liefde het .

 

Baie gelowiges sal gewillig wees om Jesus te dien as Hy hulle roep om Bybelskool by te woon ,of vir voltydse diens, maar terwyl hulle vir hierdie spesiale roeping wag , voel hulle nie genoodsaak om ons verlosser Jesus Christus te dien nie.

 

Om die teks te verstaan moet ons die inhoud bestudeer en ons sien verskeie redes wat ons aanmoedig tot diens in 2 Kor.5:14

 

Die leë wonings in die Hemel 2 Kor. 5:1- 4

Die dood is nie ‘n gewilde onderwerp nie , maar ons bevind ons gedurig voor die delema .

In vers 1 praat Paulus van ‘n woning van God in die Hemel

In Joh. 14:2 verwys Johannes ook na die baie “woonplek”

In Luk. 14:23 “Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom sodat My huis vol kan word.”

 

Ek glo dat Jesus se tweede koms vertraag word omdat Hy wag dat die wonings gevul moet word – vir siele om gered te word sodat hulle die hemelse erfenis kan gaan opeis 2 Pet.3:9 & 14,15 , 1 Tim. 2:4 & Mat. 24:13

God het jou ‘n Titelakte gegee die dag toe jy tot bekering gekom het vir jou woning in die Hemel . Hoeveel van julle vriende , geliefdes of mense wat julle ken het so ‘n akte in hulle besit om nie te praat van die miljoene oor die wêreld nie.

 

As Christen moet jy gedwing voel (vers 14 van 2 Kor.5)om mense te oorreed om bewus te wees van die eiendomsreg van die woning in die Hemel –NOU.

Kan ek selfsugtig wees en dit vir myself hou? Nee ek moet ander vertel.

 

II Die eenvoud van Geloof 2 Kor. 5:7

 

Vers.7 “Want ons lewe deur geloof nie deur sien nie”

Die weg en verlossingsplan is so eenvoudig , almal kan hierdie toestand of vlak bereik of jy nou oud, arm, jonk, ongeletterd of slim is , almal kan gered word deur geloof in Jesus Christus ,jy het geen kwalifikasie nodig nie .

 

As kos en klere aan minderbevoorregtes uitgedeel word is die toestand eenvoudig armoede. As God van hulle verwag om elkeen R50.00 te betaal voordat hulle iets kan kry sal die meeste met leë hande terug huistoe gaan. Hy vra net geloof en daarvan het ons almal. Almal kan hierdie voorwaarde nakom – almal kan glo – maar iemand moet die boodskap bring .

 

III Die begeerte om Hom tevrede te stel

 

Vers. 9 ..ons het net een wens en dit is om te lewe soos Hy wil…

Ons hartsbegeerte moet wees om God te behaag (Om te doen wat God wil) ons leef nie meer om onsself tevrede te stel nie .

 

Storie : ‘n Violis was staande toegejuig na sy uitvoering ,maar het geen reaksie getoon nie , sy oë was op ‘n gedeelte van die balkon gerig ,hy het na sy Musiek Meester gekyk , eindelik na die derde encore het die meester opgestaan , hande geklap en tevrede geglimlag , eers toe het die violis ontspan en gereageer op die aplous.

Ons moet ook wag vir Jesus se goedkeuring en glimlag op dit wat ons doen tot Sy eer en verheerliking met ons oë gerig op Hom .

 

IV Die oordeelsdag kom 2 Kor.5:10,11

 

Die oordeelsdag wat hiervan gepraat word, is die oordeel van ons gelowiges . Ons gaan nie geoordeel word op sterkte van, of ons Jesus aangeneem het of nie , ons gaan gevra word op watter fondament ons gebou het 1Kor. 3:11 (Christus ?)

 

V. Jesus het vir almal gesterf 2Kor. 5:14b

 

“….Hy het vir almal gesterf .” Dit is die blye boodskap . Dit is waarom julle die gemak van julle ouerhuise en lewe hier gaan agter laat en Rusland toe gaan want Hy het vir hulle ook gesterf en hulle het die reg om dit te weet .Julle dien Jesus wanneer hulle die waarheid van julle hoor .

 

VI Dit is ons plig om vir ander te lewe 2 Kor. 5:15

‘n Lewe van diens is ‘n onselfsugtige lewe , nie vir jouself nie maar vir ander . As die hoofdoel van ons lewe was om tot bekering te kom om dan net daarna Hemel toe te gaan ,wie sou vir ons kon vertel het van Jesus , iemand was getrou het dit gedoen , dankie tog vir hulle. Nou moet ons ook gaan vertel ,ja ons word gered om te dien – vir Jesus en ons naaste .

 

VII Ons is Ambassedeurs met ‘n versoenings boodskap 2Kor.5:18-21

 

Versoening beteken dat twee partye vyande was –Dit is waar – die twee partye is God en die sondige mens .

Julle is die amptelike ambassedeurs van die Hemelse Koninkryk aan ‘n sondige wêreld wat sy rug op God gekeer het . Jy volg en dien Hom want dit is waar Hy jou wil hê .

 

Sending uitdaging

   

Daar is 150 miljoen mense in Rusland oor ‘n oppervlakte van 75 miljoen vk.Km. waarvan 20% Christene, 30% Ortodoks, 12% Muslim, 8% Ateiste en 30% geen godsdiens beoefen nie of nog nie die Evangelie gehoor het nie .

 

Sending doelstellings

 

1. Verkeerde doelstellings

Net broederliefde aan hulle te leer. Bring jou nie by die kern d.w.s. sonde uit nie

Mense in Rusland met God te wil versoen – Jesus het dit reeds volbring op Golgota

Die ongelowige armes ‘n beter lewe aan te bied – Skole , voedsel en bystand kan hulle nie red vir die ewigheid nie , dit verlig net hulle aardse lyding en is net tydelik.

Plesier, avontuur, goed om hulle besig te hou – gaan vervlou en vergeet word na ‘n paar maande as julle weg is .

 

2.Die regte of korrekte doelstellings

Gehoorsaam aan die groot opdrag van Jesus Matt. 28:19 asook Mark.16:15 Sy opdrag was persoonlik en duidelik “gaan”. Hy het jou op jou naam geroep om mense te red in Rusland. Rom. 11:29 , Gen.22:1 en Joh.21:15. Al die nasies Matt.28:19 .Die hele mensdom Mark.16:15

Aanvaarding van God se wil vir ons lewe Eff. 2:10 en Rom.12:1 & 2

‘n Passie vir mense wat verlore gaan Ps.126:6 & Matt.9:36

Begeerte om die Evangelie te verkondig Hand. 3:26 en Eseg.33:11

Om die woord van God aan ander te wil leer

Om Kerke te wil stig wat self onderhoudend sal word Tit.1:5

 

 

3. Innerlike Motiewe

 

 • Gehoorsaam aan Jesus want ons dien Hom. Hy verlang na die verlore skape Joh. 10:16 Gaan uit en bring hulle terug. Soos die manne wat die water uit die put na David gebring het. 2Sam. 23:15 & 16
 • Dankbaarheid teenoor ons verlosser wat ons gered het. Jy kon net sowel in Rusland gebore gewees het!
 • Liefde: gedwing deur Sy liefde om Hom te dien. Jesus het aan Petrus gesê Joh.21:16-17
 • Vasberaad Ons gedagtes moet beheer wees deur die Heilige gees en gerig wees op wat Jesus wil hê . Al lyk dit nie of daar resultate is nie.
 • Verantwoordelik Die verantwoordelikheid van sendingwerk rus op elke lid van die liggaam van Christus.
 • Glodit is waar Hy jou wil hê. Paulus was ‘n Jood , was lief vir hulle , hy was toegerus om onder hulle te gaan werk (Hand. 9:15c) die regte man vir die taak, was bereid om te sterf daarvoor . Maar God stuur hom na die heiden nasies nadat die Jode die boodskap verwerp het. Hand.22:21. Hy mag dalk jou omgewing verander maar nie jou taak nie . Hy mag jou Visa verander maar nie jou Paspoort nie.
 •  

  As Sending kandidaat moet jy:

   

 • Weer gebore wees . Dit is die eerste en grootste vereiste
 • Jy moet bereid wees om die kruis te dra . Sendingwerk is nie maklik nie . Luk. 9:23
 • Jeugdig . Om jonk te wees is voordelig – kan maklik aanpas in nuwe of vreemde omgewing.
 • Uitgesproke : Uitgesprokenheid is nodig om die Blye Boodskap te verkondig – enige plek – buite of binne
 • Gesondheid : is ook noodsaaklik want toestande kan moeilik word .
 • Jy moet “geesdriftig “ wees vir Jesus – Hom altyd eerste stel.
 • Jy moet opreg wees – Mense kom baie gou agter as jy nie is nie.
 • Jy moet nederig wees – Mense moet Jesus in jou sien
 • Jy moet Leersaam wees – Gewillig om elke dag te leer van Jesus – hoe om op te tree.
 • Jy moet eerlik en reguit wees, voor God en voor mense Hand 24:16
 • Jy moet die woord baie lees, leer en memoriseer
 •  

  Opsommend :

   

  Die uitdaging is om te wag op die Here om Sy wil vir jou lewe aan jou te openbaar en dan op te staan , gehoorsaam te wees as Hy jou roep om Hom te dien ongeag wat dit mag kos

  Wees gehoorsaam, gaan uit verkondig die word maar laat die resultate aan die Heilige Gees oor.

   

  Onthou jou Bybel moet jou belangrikste besitting wees daar in die vreemde :

 • Jou Kompas : dit sal jou altyd op koers hou
 • Jou Atlas : dit sal jou die pad aan wys
 • Jou Handleiding : dit sal jou leer hoe om op te tree
 • Jou Lig op jou pad : waneer dit donker lyk vir jou
 • Jou Trooster : wanneer jy huistoe gaan verlang
 • Jou Raadgewer : Daar gaan tye kom wanneer jy raadop gaan wees
 • Jou Kennis : Daar gaan van jou verwag word om antwoorde te gee op vrae wat jy self nie weet nie.(Die antwoorde is daar.)
 •  

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Witness

  Tags