GELOOF SEKERHEID

 

Ek,Dylais absoluut oortuig dat ek vir tyd en ewigheid gered is, en indien ek nou te sterwe sou kom, ek onmiddelik hemel toe sal gaan, Ek is een van God se kinders, dit weet ek en dit glo ek, omdat dit so staan in die Bybel Joh.1:12

Ek is verlos en vry gespreek van my sonde , Ek het die ewigelewe,

Joh.3:36die’ geestelike lewe wat God gee,

Joh.10:28,29 * Joh.11:25,26 * 1Joh.5:10-13 * Joh.17:2-9 *

1Kor.15:12-58 * Open.21:4

Omdat ek ‘n kind van God is, gaan ek nie op my gevoel staat maak nie,

want ek hoef nie te voel soos Sy kind nie, nou weet ek dit en ek glo dit.

1.EK GLO die getuienis van die Heilige Gees is in my Rom.8:14-16 wat saam met my gees getuig het, voordat ek nog gered was, het Hy my oortuig het van my sonde oor geregtigheid en die oordeel wat gaan kom, Sederdien het Sy stem verander, nou hoor en beleef my siel innerlike vrede, wat bevestig dat ek aan Jesus behoort. Gal.4:6 Sagkens fluister Hy nou tot my gees dat ek Sy kind is

2. EK GLO en vertroudatdie Bybel, die woord van God is, en as die Duiwel gaan probeer om my te laat twyfel, dan sal ek my vinger plaas op 1Joh.5:10 en ook 1Joh.5:13 waarmee ek hom in die naam van Jesus sal teregwys,

deur hierdie woorde te herhaal

Ek glo in Jesus Christus met my hele hart

Ek het Hom gevra om in my lewe te kom

Nou het ek die ewige lewe want

Ek is gered, My sonde is vergewe

Ek is oppad hemel toe want dit staan so in Sy woord

Joh.5:24 * Acts.13:39 * Luke 7:48 * Rom.10:13

3. EK GLO Dat Jesus my lewe verander het, want, mense sien dit raak 1Jon.3:14;1Joh.3:9 Ek is ‘n nuwe mens in Jesus Christus 2Cor.5:17

My gevoelens het verander,

Dit wat ek nou van hou en wat ek nie van hou nie is ook anders ,

Ek het nuwe gewoontes, nuwe voorkeure en afkeure ontwikkel

 

****************************

Here ondersoek my hart * Kyk of ek werklik gered is *

Of ek werklik tot bekering gekom het * Verseker my dat Jesus in my leef * Help my om nooit te twyfel wat in die Bybel staan nie *

O Vader neem alles wat vals is weg * In U waarheid alleen wil ek lewe

 

****************************

Ek sal altyd onhou dat Die Heilige Gees my hart ondersoek

Omdat ek sekerheid het dat ek gered is gaan dit my Christenskap versterk

Sekerheid is nie ‘n beginsel of iets wat ek oor kan roem nie,

dit is genade alleen en volle vertroue in die Woord van God

Ek voel nederig en dankbaar want ek besef dat ek uit genade gered is

En dat ek alleenlik deur te glo kan doen wat U wil he ek moet doen Heb.11:6

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Heb.11:1

 

 

Datum ……………… Handtekening ………………………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category

All posts, Salvation

Tags